zazi.com ...yayavr...mu=ayro...-gtIkumar =ma$ ...
baX namavil
rojbroj
phelu su`
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
new_bhagwatisharma.jpg (6576 bytes)
A7I Axrnu& comasu& ne be Axrna Ame,
`o4 pDI AD0a AxrnI pUrI krjo tme!

{a8 Axrna Aak=e Aa be AxrnI vIj,
be Axrno mor 2eDto sat AxrnI cIj!
car AxrnI zrmr zIlta& ru&vaDa smsme,
`o4 pDI AD0a AxrnI pUrI krjo tme!

car Axrna 0o0marma& 2lbl Aap8a& fiXya&
Aa&`ma& AaVya& pa&c Axrna& gXaDUb zXziXya&
{a8 Axrnu& kaXju& khone, 3av ke4la `me?
`o4 pDI AD0a AxrnI pUrI krjo tme!

pa&c Axrno me3aD&br, be Axrno meh,
A7I Axrna -aGyma& li`yo A7I Axrno v/eh
AD0a Axrno taXo jo mXe to s3Xu& gme,
`o4 pDI AD0a AxrnI pUrI krjo tme!

...

Kavya Stambh