zlogo.gif (1294 bytes) ...AoXI zoXI pIpX pan, f; Ae paDyu zazI nam...
rojbroj
phelu su`
=o0

;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
WB00781_.gif (1273 bytes) WB00781_.gif (1273 bytes)

tula r, t

baX

baXa

r

rjt, rixt, riv=, ri9t,
rajn, ra0ey,  ra@v, raenk,
ruicr, ra3v, rict, rMy,
rse=, rage=, rajiqR, raehn,
ir)0e=, ir=I, raenk, ru²ax.

£pm, £ipn, £pe=, £pa&g.

 

Ħce=, ĦiTvj, Ħxa&g, Ħte=,
ĦiTvk, Ħiq.

  

rixta, rcna, rvI=a,  ra8k,
ri9ka, rMya, rajul, rNna,
rm8a, rmeala, rIrI, r&jna,
ri+mka, ra`I,   raijka, rahI,
rajl, ra0e[aI, irca, irtu,
iri)0, ruca, ruicra, ruta,
ruicka, ru ²a, reva, rEna,
re+ma, irikta, ir&kl, rae=nI,
reaihta, ir+aIka, re+mI,rIKta,
revtI,rujuta,riska,r&-a.

£ma, £p}aa,  £pa, £pl, £palI.

Ħca, Ħju, Ħiqka, Ħtul,
ĦiTv, Ħjul, Ħta, Ħicka,
ĦTva.

Top, Bottom

t

tny, tej, itlk, tnuj,
t9agt, tinq, tejeżvr, tpR8,
tpn, itl&g, tuLy, tI9Rk,
trl, tNmy, txk, teja=u&,
tuiql, tr&g.

i{akm, i{alaek, i{ap8R, i{aid=,
i{alax, i{aketu, {yb&k.

t(ya, tNvI, tr8a, tNve=a,
tnu[aI, tnya, tairka, tmsa,
tmNna, tru, tair8I, tjRnI,
tru8a, t<iPt, tara, iti9,
tpR8a, itilka, tulsI, tI9aR,
tuLya, tuiQ4, tulja, t<pl,
t<Pta, t<qa, tej[aI, taerl,
iTvqa,

i{aPta, i{aqa, i{agu8a, i{ai=la,
i{ave8I, i{aid+aa, i{ap8aR, i{a=la.

Top, Bottom

WB00781_.gif (1273 bytes) WB00781_.gif (1273 bytes)
ra=I meqA, l, ;
v<q-b, v, w
im9unk, 2, 3
kk$ •D, h
is&hm, 4
kNyap, 5, 8
tular, t
v<iĵk •n, y
0n- 0, f, 7
mkr `, j
ku&- g, =, s
mIn d, c, z, 9
WB00781_.gif (1273 bytes) WB00781_.gif (1273 bytes)
bara`DI k, `, g, 3, c, 2, j, z, 4, 5, D, 7, 8, t, 9, d, 0, n, p, f, b, - m, y, r, l, X, v, =, q, s, h, A, ;, w